Przedszkole | Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Fundacja

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Wojciecha Kilara

w Warszawie

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Warszawie –Wesołej powstała w 2003 roku. Mieści się w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12, przy ulicy Armii Krajowej 9.

Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod nr 332/24/2003.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 lipca 2008 roku nasza szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Do szkoły przyjmowane są dzieci - do działu dziecięcego - w wieku od 6 do 10 lat, nauka trwa 6 lat,

oraz młodzież od 10 do 16 lat - do działu młodzieżowego, nauka trwa 4 lata.

Celem kształcenia jest:

 • zainteresowanie dzieci muzyką,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych i wyobraźni artystycznej, wrażliwości i zamiłowania do muzyki,
 • rozwijanie umiejętności grania w zespole
 • przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki,
 • przygotowanie najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia.

Szkoła realizując program nauczania oparty na wytycznych MKiDN, dostosowuje wymagania do możliwości wszystkich uczniów. Uczniowie szczególnie uzdolnieni otaczani są dodatkową opieką.

Nasi nauczyciele posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym.

Szkoła prowadzi klasy:

 • fortepianu
 • skrzypiec
 • gitary
 • fletu
 • saksofonu
 • perkusji
 • wiolonczeli

Lekcje instrumentu głównego odbywają się w cyklu indywidualnym, zajęcia z teorii prowadzone są w grupach. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Zaletą szkoły jest indywidualne podejście do ucznia i przyjazna atmosfera. Dobierając repertuar, każdy nauczyciel kieruje się predyspozycjami ucznia oraz jego zainteresowaniem poszczególnymi gatunkami muzyki. 

Szkoła stwarza warunki do wspólnego muzykowania, od duetów fortepianowych poprzez zespoły perkusyjne, duety skrzypcowe, po zespoły mieszane, takie jak gitara, skrzypce i flet oraz największy - chór.

W ramach szkolnego planu nauczania każdy uczeń (oprócz pianistów) ma możliwość nauki gry na fortepianie przez 2 kolejne lata!     

Uczniowie szkoły mają okazję do zaprezentowania zdobytych umiejętności podczas występów na audycjach i koncertach.

Mogą rozszerzać swoje zainteresowania o różne gatunki muzyki, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

 • Partytura z komputera
 • Fortepian nie tylko klasycznie
 • Gitara elektryczna
 • Jazz band

 

Studium Muzyczne II stopnia

Absolwenci szkoły muzycznej I stopnia oraz innych form nauczania gry na instrumencie mogą kontynuować naukę w Studium Muzycznym II stopnia, bez ograniczeń wieku.

Zajęcia są indywidualne, odbywają się raz w tygodniu i trwają  60 minut. W ramach zajęć proponujemy również  grę w zespole, zależnie od zainteresowań ucznia.

Można wybrać  nowy instrument lub kontynuować naukę na wcześniej wybranym instrumencie.