Przedszkole | Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Fundacja

Rekrutacja

Informacje ogólne

Sprawdzenie predyspozycji kandydata rozpoczyna się w kwietniu i trwa do końca czerwca.

Należy przynieść ze sobą wypełniony Kwestionariusz osobowy kandydata, dostępny w sekretariacie szkoły lub z tego miejsca. O dokładnym terminie przesłuchania Rodzice zostają powiadomieni telefonicznie lub poprzez informację na stronie internetowej.

Przesłuchanie polega na sprawdzeniu ogólnych zdolności muzycznych dziecka: słuchu, pamięci muzycznej, poczucia rytmu. Kandydaci są poproszeni o zaśpiewanie wybranej piosenki , powtórzenie usłyszanych dźwięków i rytmu.

Kandydaci są oceniani w skali od 1 do 25 punktów. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie 19 punktów.

Lista osób przyjętych jest dostępna na tablicy ogłoszeń szkoły muzycznej.

Informacje szczegółowe

Badanie Przydatności Kandydatów indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu tel. 602 787 222

 

1. Zaśpiewanie przygotowanej piosenki.
Ocena : punktacja od 1do 25.

2. Słuch linearny:

  • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków (również granych w rejestrze przekraczającym skalę głosu dziecka)
  • powtarzanie kilku dźwięków
  • powtarzanie trójdźwięków
  • określanie kierunku linii melodycznej (powtarzanie za dźwiękiem fortepianu i za głosem).

Ocena: punktacja od 1 do 25.

3. Słuch harmoniczny:

  • śpiewanie trójdźwięków granych harmonicznie
  • rozpoznawanie zmiany w trójdźwiękach (czy taki sam, czy coś się zmieniło)
  • określanie czy słychać dysonans czy konsonans

Ocena: punktacja od 1 do 25

4. Pamięć muzyczna:

  • reagowanie na zmianę w melodii zagranej przed chwilą
  • reagowanie na zmiany w znanej melodii np. „Wlazł kotek na płotek”
  • powtarzanie rytmów wykonanych klaskaniem i gestodźwiękami

Ocena: punktacja od 1 do 25.

5. Prosta zadanie typu test na inteligencję (sprawdzenie warunków psychofizycznych: spostrzegawczości, samodzielności myślenia, skupienia uwagi itp.).

Ocena: krótka ocena opisowa.

6. Sprawdzenie zdolności manualnych, predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Ocena: krótka ocena opisowa.

7. Rozmowa z kandydatem pozwalająca ocenić dojrzałość „szkolną” i emocjonalną.